v19.0 Update - Into the Depths - Part I | WoM2 Forum

v19.0 Update - Into the Depths - Part I

Status
Not open for further replies.

PACI

Developer
Dear players,

with the next update we will be rolling out the first part of the "Into the Depths" expansion to the game, which will include the following new content:
 • New Map: The Deceitful Forest
Accessible from Lv100, this treacherous forest is suffering from a curse laid by the Queen of Insanity, named Alraune. It's our first instance of a new map-dungeon hybrid concept called "Hazardous Areas". Similar to Nemere, you are placed on a time limit (in this case of 1 hour, this may change in a future update) once you enter and certain quests might require you to get the job done in a single visit. Once your timer hits low you have to leave the area to let it recharge. In it you'll find new danger, new challenges but also new loot to make yours.
 • Advanced Horse Training
Hazardous areas are not suitable for mere mortal horses and pets, as such they can not be summoned inside a hazardous area. You must train your horse to become as gods with the Kirin Level Horse Training up to Lv30. At Lv30 your horse will ascend to Kirin Form, get a powerful new look and most importantly gain the ability to be summoned inside a hazardous area.

To train your horse to Kirin Level you will need to combine Kirin Shards obtained from DD metins with horse medals to produce an Advanced Horse Medal. Speak with the stable boy to obtain further details on the Kirin Level Horse Training.
 • New Passive Skill: Resurrection
Hazardous areas are even more treacherous in that should you fall in battle, you will be penalized with some time lost before the curse forces you out. In order to help you survive in the new environment, Uriel has uncovered the secret art of Resurrection. With it you may revive a fallen other player and avoid the penalty of time lost in the area. New books are obtainable for this passive skill to increase its restoration effect and shorten its cooldown.
 • The level cap has been increased to Lv110
 • Many new items and materials have been implemented
 • New quests, including Expeditions, a new type of quest, have been added
  • Expeditions are quests inside Hazardous Areas that have to be completed in a single visit of the Hazardous Area
 • NPCs that can walk now have a restriction on how far they can walk from their point of origin, therefore, Shabby will no longer try to find the Lost Pony in your stead. (among some others)
As this update features a lot of new base systems, we will be rolling out the other standard features of the maps over time so we can make sure the servers can handle the stress. These are a list of features that will be made available in future parts of the 'Into the Depths' update:
 • Slotting ores into new accessories
 • Obtaining the new pearl equivalents
 • Treasure Hunts
 • Chaos Metins
This is merely the beginning of a tidal wave of updates that we plan to make your second half of 2019 more adventurous with! We hope you look forward to what else we have in store with the biggest, titular update since Dark Dragons.

Dragi jucători,

cu acest update intrăm în prima parte a expansiunii jocului numită "În adâncuri", ce va include următoarele:
 • O hartă nouă: Pădurea Înșelătoare
Accesibilă de la nivel 100, această pădure perfidă suferă de la blestemul făcut de Regina Nebuniei, numită Alraune. Este noua noastră încercare de hartă-temniță hibrid cu numele de concept "Zonă Riscantă(Periculoasă)". Similar temniței lui Nemere, ești contra timp ( în acest caz ai 1 oră la dispoziție ) de îndată ce intri în. Unele misiuni vor cere ca obiectivele să fie completate într-o singură vizită. De îndată ce timpul tău atinge limita inferioară vei fi nevoit să părăsești zona și să lași timpul să se reîncarce. În această hartă vei descoperi noi pericole, noi provocări și de asemenea noi recompense.
 • Antrenarea Calului Avansat
Zonele Periculoase nu sunt menite pentru caii și animăluțele mortale, de aceea nu pot fi chemați în aceste zone. Trebuie să-ți antrenezi calul pentru a deveni ca un zeu și a atinge Nivelul de Cal Kirin. Antrenabil până la nivel 30. La nivel 30 calul tău va ascende la forma de Kirin, va fi mai puternic iar aspectul o să se schimbe. Iar cel mai important, obține abilitatea de a putea fi chemat în Zonele Periculoase.

Pentru a antrena calul tău la nivelul de Kirin va fi nevoie să combini "Cioburi Kirin" ce pot fi obținute de la metinele din DD (beta) cu Medalii de Cal pentru a produce o Medalie de Cal Avansată.
Vorbește cu Grăjdarul pentru a obține mai multe detalii despre Antrenarea Calului la Nivel Kirin.
 • O nouă magie pasivă: Înviere
Zonele Periculoase sunt mult mai perfide și vor încerca sa te domine în luptă, vei fi penalizat cu pierderea timpului înainte ca blestemul să te trimită afară. Pentru a te ajuta să supraviețuiești în această zonă, Uriel a descoperit secretul artei Învierii. Cu această artă poți învia un alt jucător căzut și evita ca acesta sa piardă timp în zonă. Noile cărți se pot utiliza pentru a mari efectul artei pasive și pentru a reduce timpul de așteptare al utilizării.
 • Nivelul maxim a fost mărit la 110
 • O multitudine de iteme noi și materiale au fost adăugate
 • Noi misiuni, inclusiv Expeditii, un nou tip de misiune, au fost adăugat
  • Expedițiile sunt misiuni în Zonele Periculoase ce trebuie să fie completate într-o singură vizită
 • NPC-urile ce pot să se miște au acum o zonă restricționată unde se pot deplasa. Cetățeanul Turmentat nu va mai ajunge iar să găsească Poneiul Pierdut.
Devreme ce această actualizare este bazată pe noi sisteme, o să adaptăm alte sisteme la această nouă hartă in timp. Aceasta este o listă a sistemelor ce vor fi adaptate în viitor pentru a face parte din actualizarea "În Adâncuri":

 • Adăugarea finisajelor în noile accesorii
 • Obținerea unor obiecte echivalente perlelor
 • Hărti ale Comorii
 • Metine Chaos
Acesta este doar începutul unei actualizări uriașe ce o avem în plan.

Cu drag,
echipa WoM,

With regards,
your WoM Team,
 
Last edited by a moderator:

Argus

Community Manager
Staff member
Dear players,

On top of everything we also changed:

Various drop and loot modifications
 • Lv90 Biologist Quest
  • Chief Orc, Ghost Leader, Yellow Tiger, Queen Spider, Giant Turtle, Flame King and Nine Tails no longer drop Plague Notices
   • Instead, they are acquirable from Arges, Lemures Royal, Bone Face, General Kappa, Rakshasa and Gargoyle
  • Yellow Tiger and Nine Tails no longer drop the Soul Stone of said mission
   • Can be received from Aqua Dragon, Azrael, Elite Martyaxwar, Elite King Crab, Elite King Wobba and Elite Lemures Prince
 • Aqua Dragon's Coffer
  • Slightly increase the odds for Claws and Scales
 • Death Reaper's Chest
  • General rework
  • Weapons and Armors can be acquired at +4
  • Improved the chances for Hermit's Advice, Exorcism Scroll and Bonus Changers
 • Azrael's Treasure Coffer
  • Reduced the amount of Spirited Silver Ore
  • Enhanced the drop of Firm Soul Crystal Piece
 • Glaciers' Treasure Chest
  • Slightly reduced the chance for Knight's Horn
  • Added Time Elixir(L) and Antique Cor Draconis into the box


More changes
 • The mission Journal of the Witch suffered a couple text corrections to make it clearer
 • A few quest items have been made Bound for the sake of the completion of quests
 • Erebus and Lord's Minions no longer drop Yang bombs
 • We implemented a new trophy and all of them are now back into the Dojang event. The Developer's Diary
Dragi jucători,

Peste tot ceea ce s-a actualizat deja mai avem câteva modificări:

Diverse modificări de drop

 • Biologul de Nivel 90
  • Orcul Șef, Liderul Întunecat, Fantoma Tigrului Galben, Regina Arahnidelor, Țestoasa Uriașă, Regele Focului și Nouă Cozi nu mai dropează Notițele Regelui Infectat
   • În schimb, pot fi dropate de la Arges, Monstru Satanic Regal, Stăpânul Oaselor, Generalul Kappa, Rakshasa și Gargui
  • Fantoma Tigrului Galben și Nouă Cozi nu mai dropează Sufletul Regelui, piatra cerută la finalul misiunii.
   • Aceasta poate fi obținută de la Dragonul de Apă, Azrael, Martyaxwar Fruntaș, Rege Crab Fruntaș, Rege Wobba Fruntaș și Prinț Fruntaș Satanic
 • Cufărul Dragonului de Apă
  • Au fost mărite șansele de a primi Gheare și Balanțe
 • Cufărul Colecționarului de Suflete
  • Ajustare generală
  • Armele și Armurile pot fi obținute la +4
  • Au fost îmbunătățite șansele de a primi Citit Concentrat, Pergamentul Exorcizării și Schimbă Bonus
 • Cufărul lui Azrael
  • A fost redusă cantitatea de Minereu Ag. Însuflețit
  • A fost mărit dropul de Suflet Cristal Dur
 • Cuf. Comoara Ghețarilor
  • A fost redusă șansa de a primi Cornul Cavalerului
  • Au fost adăugate Elixirul Timpului(L) și Cor Draconis Antic în cufăr
Mai multe modificări
 • Misiunea Jurnalul Vrăjitoarei a avut parte de câteva modificări de text pentru a fi mai clară
 • Câteva obiecte de misiune au fost modificate și nu mai pot fi negociate / depozitate sau vândute pentru a evita cazuri în care misiunile nu mai pot fi completate fără aceste obiecte.
 • Erebus și Sclavii Lordului nu mai dropează Yang inutil
 • Am adăugat un nou trofeu în joc pentru evenimentul Dojang iar trofeele vor fi parte din Dojang iar.

Cu drag,
Echipa WoM


Best regards,
the WoM team
 
Last edited:

PACI

Developer
 • The Deceitful Forest can no longer be accessed by players below level 100
 • The expeditions of the DF from Uriel are now rewarding
 • Removed Alraune Destroyer's skill

 • Pădurea Înșelătoare nu mai poate fi accesată de jucătorii sub nivel 100
 • Expedițiile din Pădurea Înșelătoare începute de la Uriel au acum recompense
 • O abilitate a monstrului "Alraune Destroyer" a fost scoasă
 
Last edited by a moderator:

PACI

Developer
 • The completion time on the defeating-mobs-phase of the Kirin Horse missions has been increased
 • Icons of the new upgrade materials+ suffered a change, where the + icon was moved up to the top left corner not to overlap their amount
 • Spawns of Metin Stones on the Deceitful Forest have been corrected
 • Brand new Jeongbog characters are no longer stuck at the selection window
 • Jeongbog players below level 100 can no longer stay in the Deceitful Forest
 • Return scrolls now do work again on the villages
 • Cor draconis are now stackable
 • General and minor compatibility fixes on the server

 • Timpul în care trebuiau omorâți monștrii la Antrenarea Avansată a Calului ( către Kirin ) a fost mărit
 • Iconițele materialelor noi de upgrade cu + au fost modificate, poziția plusului (+) de pe iconiță a fost mutat pentru a evita suprascrierea cu cantitatea
 • Poziția de spawn a Pietrelor Metin din Pădurea Înșelătoare a fost ajustată
 • Caracterele nou create în Jeongbog nu mai sunt blocate la fereastra de selectare a caracterului
 • Jucătorii din Jeongbog sub nivel 100 nu mai pot accesa Pădurea Înșelătoare
 • Pergamentul Revenirii poate fi acum utilizat in orașul principal
 • Cor-ul Dragonis este acum stackabil și manual
 • Remedieri generale și minore ale compatibilității serverului
 
Last edited by a moderator:

PACI

Developer
 • Kirin Horse
  • Leaving the map where the missions are being held makes the mission fail automatically
  • Cooldown on failing the mission was reduced to 1h
 • Minor technical corrections

Post-Edit: Added the next line
 • Fixed the Earth Dragon malfunction: apparently it would never trigger the Earthquake skill. As a result, it would never inflict the Inner Decay effect
 
Last edited by a moderator:
Status
Not open for further replies.
Top