v19.5 Update - Into the Depths - Part II | WoM2 Forum

v19.5 Update - Into the Depths - Part II

Status
Not open for further replies.

PACI

Developer
Dear players,

Following the first part of the Into the Depths update on v19.0, we are, finally, prepared to launch the next step.
But before that, here's a quick followup of what's coming besides it:

Closure of v19.0
 • All kinds of Cor Draconis are now tradable.
 • The chance to drop Lilac Bonus Adders on Metin Stones has been slightly reduced.
 • The Deceitful Forest has now a portal at the entrance to get back to Johwa City.
 • Corrections on the Kirin Horse Missions.
 • Slotting ores into Alraune's accessories is no longer possible.


The Deungsan Peaks
A quiet mountain range connecting the Deungsan region to the coastline up north. While once a quiet place inhabited by farmers and animals, a mysterious tower-like structure hidden within the mountains has brought an immense onslaught of demons and mutated animals with it.

The Deungsan Peaks are a new high level end game map accessible, from the Deceitful Forest, after clearing all of the expeditions taken there.
Unlike the Deceitful Forest, the Peaks are not a Hazardous Area, though should you prepare for the battles there!

Mining
The Deungsan Peaks are known to be a zone rich of veins. However, differently than we are all used to, the ores gathered from veins are the source for crafting upgrade materials, strongly necessary to refine your equipment.
Seek for Veins of Titanium Ore and Veins of Coarse Rock and, once done, visit the Journeying Merchant so that he goes forth the transformation process.

Equipment
New gear for you to acquire is available once again. Defeat the enemies within the Deungsan Peaks to get ownership of the Peaks set. But it's not ending there!
Seon-Pyeong seems to have discovered a new way to upgrade your Dark Dragon artillery into Enigmatic weapons! Pay him a visit and get to know what do you need to improve your strength and combat skills, in order to survive the fierce fights approaching.

Missions
Help the wanderers of this area and get well paid for the job. The pain these poor people suffer due to the darkness grown in the mountains is unbelievable.
Meet them, lend them a hand, and prove your skill.

Private Shops
Not related to the expansion itself, but changes on this system are also coming along with it.
The whole concept of Offline Time has been totally reworked, and now functions as follows:
 • The online decay introduced on a previous update is gone.
 • Offline time is no longer refilled by the total activity time gained on a day.
 • Consumption of offline time is now accurate.
  • Which means 1h offline irl corresponds to 1h offline time consumed.
  • A grace period exists to identify whether the player logout was or not intended, so the countdown does not start right away.
 • The visual representation of offline time in the UI is now in pair with the current values of offline time the shop has.
 • Maximum offline time a shop can have in total is 8h/16h, without counting Premium Time.
 • Unlocked activity limitation.
  • Caps are now reachable by executing a single activity (either farming, mining/fishing or by dueling). However, once reached, that activity is no longer available as source of offline time until the next day.
   In short, you can farm 8h/16h offline time daily by defeating monsters and/or metin stones.

The update is scheduled to run on Monday, 25th of November 2019, but could be delayed until Wednesday, 27th of November of 2019, if necessary.

Dragi jucători,

Ca urmare a primei părți din Actualizarea În Adâncuri cu v19.0, suntem în sfârșit pregătiți pentru a doua parte.
Dar înainte de aceasta, o mică listă cu ce alte schimbări vin pe lângă:


Încheiere a v19.0
 • Toate tipurile de Cor Draconis sunt acum negociabile.
 • Șansa de a dropa Adaugă Bonus Lilac la Pietrele Metin a fost redus semnificativ.
 • Pădurea Înșelătoare are acum un portal la intrare ce duce către Orașul Johwa
 • Corectări ale misiunilor Calului Kirin
 • Nu se mai pot adăuga finisaje în setul Alraune


Vârfurile Deungsan
O pajiște muntoasă liniștită ce conectează regiunea Deungsan de coasta de nord. Odată o zonă liniștită locuită de fermieri și animale, o misterioasă structură-turn ascunsă în munți a adus o imensă invazie de demoni și animale mutante cu ea.

Vârfurile Deungsan este o nouă hartă de de nivel mare, accesibilă din Pădurea Înșelătoare, după ce au fost completate toate expedițiile de acolo.
Spre deosebire de Pădurea Înșelătoare, Vârfurile nu au Zonă Riscantă ( Periculoasă ), deși aceasta trebuie să te pregătească pentru lupta de acolo!

Minerit
Vârfurile Deungsan sunt cunoscute ca fiind zone bogate în zăcăminte, diferite de tot ceea ce cunoșteam, minereurile adunate din zăcăminte sunt surse bogate pentru materiale de upgrade, imperios necesare pentru rafinarea echipamentului tău.
Caută Zăcământ de Titan și Zăcământ de Piatră Aspră, odată adunate, vizitează "Negustorul Călător" pentru procesul de transformare.


Echipament
Echipament nou pentru a fi dobândit din nou. Omoară monștri din Vârfurile Deungsan pentru a obține obiecte din setul Vârfurilor. Dar nu se termină aici!
Seon-Pyeong a descoperit o noua tehinică de a upgrada armele tale Dragon Întunecat ( Beta ) în arme Enigmatice! Vizitează-l pentru a afla ce ai nevoie pentru a îmbunătăți puterea ta în luptă!

Misiuni
Ajută hoinarii din această zonă și colectează recompensele bogate. Durerea prin care aceste sărmane persoane trec din cauza întunericului ce crește în munți este de necrezut.
Întâlneștei, oferă-le o mână de ajutor și dovedește-ți puterea.

Shop Privat
Fără vreo legătura cu expansiunea, am pregătit și niște schimbări pentru sistemul magazinelor voastre.
Întregul concept de Timp Offline a fost revizuit și funcționează în felul următor:
 • Scurgerea timpului cât timp un jucător este online a fost dezactivată
 • Timpul offline nu mai este reîncărcat de totalul activităților acumulate într-o zi
 • Consumarea timpului offline este precisă
  • O oră offline corespunde unei ore consumate din timpul offine al magazinului
  • Există o perioadă de grație pentru cazurile în care delogarea nu a fost intenționată, așadar timpul nu începe să se scurgă imediat
 • Reprezentarea vizuală a timpului offline în fereastra magazinului este în pereche cu valorile actuale ale acestuia
 • Timpul maxim care poate fi obținut dintr-o activitate este de 8/16 ore.
  • Limita de activitate deblocată
   • Limitele pot fi acum atinse de doar o singură activitate ( fie farmat, minerit/pescuit sau din PVP). În orice caz, odată atinsă limita, activitatea nu mai este valabilă ca sursă de timp până în ziua următoare.
    Pe scurt, poți face 8/16 ore din timpul offline zilnic omorând monștri sau metine.

Actualizarea este pregătită pentru Luni, 25 Noiembrie 2019, dar poate să fie întârziată până Miercuri, 27 Noiembrie 2019 dacă este nevoie.


Cu drag,
Echipa WoM.
PL: Aktualizacja v19.5 - W Głębiny - Część II
TR: v19.5 Güncellemesi
DE: [DE]v19.5 Update - Into the Depths - Teil II

Best regards,
The WoM Team.
 
Last edited by a moderator:

PACI

Developer
In addition:
 • Alraune's Necklace now provides a sum of 20% Pierce Chance bonus on +9.
 • Pig Nose and Savage's Booty have been removed from the loot tables.
 • Polymarbles now tell from which level one can be used.
 • Phoenix Art Books and Upgrade Compasses are now stackable.
 • The horse will remain summoned even after teleporting.
 • Players do not collide with pets and mounts anymore, anywhere.
 • Updated prices in Primal Law Shop.

În plus:
 • Colierul Alraune oferă acum 20% Pătrundere ca bonus la +9.
 • Râtul și Prada Sălbaticilor au fost scoase complet de la drop.
 • Globurile de Transformare arată acum în descriere nivelul de la care pot fi utilizate.
 • Cărțile Artelor Phoenix și Busolele de plusat sunt acum stivuibile.
 • Calul rămâne acum chemat după teleportare.
 • Jucătorii nu vor mai avea coliziune cu animăluțul de companie și nici cu mount-ul.
 • Prețurile din Magazinul de la evenimentul Legea Primară au fost actualizate.
 
Last edited by a moderator:

PACI

Developer
Dear community,

We are holding a quick hotfix maintenance at 02:30 CET with an estimated duration of ~30 minutes. On it, we will tackle:
 • Fixed invisibility bug upon (re)logging in.
 • Fixed preview window in the Costume Inventory.
 • Minor fixes related to Private Shop's offline time.
 • Altered the power progression of Enigmatic weapons.

Kind regards,
The WoM Team.
 
Status
Not open for further replies.
Top